Nie tylko jesienne kolory samopomocy…

Nie tylko jesienne kolory samopomocy…

Klub Seniorów przy Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS zaprasza osoby 60 + do aktywnego udziału w projekcie „Nie tylko jesienne kolory samopomocy…” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Od 1 marca 2017r. KAFOS w ramach projektu „Nie tylko jesienne kolory samopomocy…” realizuje następujące działania:

10 spotkań Klubu Seniorów – spotkania odbywają się co miesiąc, terminy ustalane są na bieżąco podczas kolejnych spotkań Klubu. Dotychczas odbyły się spotkania w terminach: 16 marca, 6 kwietnia i 4 maja. Najbliższe spotkanie odbędzie się 8 czerwca br. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, ul. Kopernika 14, godz. 11.00.

5 jednodniowych spacerów miejskich w następujących terminach i lokalizacjach:

– 17.05.br. –  Bytom i okolice: zwiedzanie Kopca Wolności, Śląskiego Ogród Botanicznego (filia) na Księżej Górze, zwiedzanie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków w Radzionkowie.

– 10.06.br. – Zabrze; zwiedzanie Kopalni GUIDO ;

– lipiec/sierpień – Gliwice; zwiedzanie centrum Gliwic: Willa Karo, Zamek Piastowski, Katedra, Ruiny Teatru Miejskiego;

– 02.09.br. – Tarnowskie Góry – udział w imprezie GWARKI;

– wrzesień/październik – Chorzów – zwiedzanie Skansenu w Parku Śląskim.

3 dniowy wyjazd do Krynicy: termin – 28 – 30.08.17r. Wyjazd będzie miał charakter turystyczno – kulturalny, w tym zwiedzanie Muzeum Nikifora w Krynicy. Efektem wyjazdu ma być pobudzenie możliwości twórczych seniorów poprzez wykonanie fotografii lub pracy plastycznej, napisanie utworu literackiego lub innej formy ekspresji twórczej (jest to warunek obowiązkowy uczestnika wyjazdu). Uczestnicy wyjazdu wcześniej uczestniczyć w warsztacie motywacyjnym.

5 spotkań edukacyjnych m.in. w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, które przygotowane i prowadzone będą przez seniorów. Najbliższe spotkanie edukacyjne odbędzie się 8 czerwca br. bezpośrednio po spotkaniu Klubu Seniorów przy KAFOS.

Tydzień Promocji Aktywności Społecznej Osób Starszych –  „Dni otwarte w organizacjach socjalnych” – 30 organizacji z terenu woj. śląskiego podobnie jak w latach ubiegłych zorganizuje imprezy dla osób 60 +. Termin: 18 – 23.09.br.

4 numery Biuletynu Klubu Seniorów. Terminy wydania kolejnych numerów Biuletynów: kwiecień (już został wydany), lipiec, wrzesień, grudzień br. Oczekujemy na bieżąco na materiały do publikacji w Biuletynie od członków Klubu Seniorów.

Informujemy, że na bieżąco ukazują się informacje i relacje z przebiegu projektu na facebooku.

www.facebook/ForumKAFOS