21 listopada – zaproszenie na seminarium – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych …

21 listopada – zaproszenie na seminarium – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych …

Seminarium: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – znaczenie samopomocy i dobrego zarządzania placówką socjalną”.

Katowice, 21 listopada 2017r.

 

Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18 Katowice, sala 407

Organizator: Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS i Parytetowy Związek Socjalny Pół. Nadrenii Westfalii.

 

Program Seminarium:

Godz. 09.30 – Rejestracja uczestników

Godz. 10.00 – Otwarcie Seminarium, powitanie

Godz. 10.15 „Specyfika działań Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście spraw związanych z niepełnosprawnością” – Pani Aleksandra Wentkowska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich

Godz. 10.35 Zasady zarzadzania placówką socjalną zgodnie z założeniami inkluzji społecznej” – Pan Michael Radix – Dyrektor Lebenszentrum Königsborn gGmbH Unna

Godz. 11.15Zasady zarzadzania placówką socjalną zgodnie z założeniami inkluzji społecznej” – Pani Iwona Płatek – Prezes Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski;

Godz. 11.30„Znaczenie samopomocy w procesie włączenia osób z niepełnoprawnością w życie społeczne” – Pan Peter Sylvester – przedstawiciel Parytetowego Związku Socjalnego Pół. Nadrenii Westfalii;

Godz. 12.10„Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA” jako przykład organizacji samopomocowej” – Pani Anna Krusiec – Prezes Stowarzyszenia „FAMILIA w Czeladzi

Godz. 12.25Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu „Regionalne Forum  Inkluzji Społecznej” – Pani Anna Kruczek – Prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS;

Godz. 12.45 – Dyskusja i zakończenie Seminarium

Godz. 13.00 – obiad.