Spotkanie z przedstawicielami AWO Potsdam

W dniu 6 lutego 2020 r. z wizytą studyjną przyjechali do Katowic przedstawiciele z AWO z Poczdamu. Jest to organizacja partnerska Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych „KaFOS” z którą jest przygotowywany projekt „Akademia Socjalna”, który ma być dofinansowany ze środków Action Mensch W trakcie roboczych spotkań rozmawialiśmy o bezdomności na Śląsku i w Niemczech, niepełnosprawności i digitalizacji. Nasi goście odwiedzili Sekcje Pomocy Osobom Bezdomnym MOPS w Katowicach, Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski i Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach.