Organizacje członkowskie

Organizacje członkowskie:

 • BANK ŻYWNOŚCI W CZĘSTOCHOWIE
 • CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH
 • CZELADZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM PSYCHO – RUCHOWYM
 • CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
 • FUNDACJA „DOM NADZIEI”
 • FUNDACJA „RAZEM”
 • FUNDACJA „SADYBA”
 • FUNDACJA „VITAM”
 • FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA „ADULLAM”
 • FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA REJONOWEGO W RACIBORZU
 • FUNDACJA ZAPOBIEGANIA I RESOCJALIZACJI UZALEŻNIEŃ „NADZIEJA”
 • GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW, MIKOŁÓW
 • KATOWICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OCZEKUJĄCYCH WSPARCIA „OPOKA”
 • KATOWICKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „JĘDRUŚ”
 • POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
 • POLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATY ZDROWOTNEJ OT W CZĘSTOCHOWIE
 • REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM
 • REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH I ICH RODZIN
 • RUDZKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK „RELAKS” W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 • RUDZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW OPP
 • SPOŁECZNY KOMITET POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W GLIWICACH
 • SPÓŁDFZIELNIA SOCJALNA „DOBRY POCZĄTEK”
 • STOWARZYSZENIE „AKTYWNE KOBIETY”
 • STOWARZYSZENIE „DOBRE RĘCE”
 • STOWARZYSZENIE „FABRYKA TWÓRCZOŚCI”
 • STOWARZYSZENIE „NEURON” POMOCY DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 • STOWARZYSZENIE „PERSONA” NA RZECZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
 • STOWARZYSZENIE „SOPEL”
 • STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE „PÓŁNOC”
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH „CRIS”
 • STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
 • STOWARZYSZENIE CZĘSTOCHOWSKIE AMAZONKI
 • STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ CHORYCH PSYCHICZNIE I ICH RODZIN „PRZYSTAŃ”
 • STOWARZYSZENIE KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
 • STOWARZYSZENIE KREATYWNI AKTYWNI
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „JASKÓŁKA” W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „FAMILIA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM „NADZIEJA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM „RAZEM”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM I CHORYCH PSYCHICZNIE „POMOST” W KUŹNI NIEBOROWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECKU I RODZINIE „DLA RODZINY”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZINY „POMOCNA DŁOŃ”
 • STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE PEDAGOGIKI ALTERNATYWNEJ
 • STOWARZYSZENIE PIELĘGNIARSKO – OPIEKUŃCZE „Z UFNOŚCIĄ W TRZECIE TYSIĄCLECIE”
 • STOWARZYSZENIE POMOC DLA KOBIET I DZIECI IM. M. NIEPOKALANEJ
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RADZIONKOWIE
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „ADA”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z ADHD I INNYMI DYSFUNKCJAMI „NIEZWYKŁE DZIECI”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY LUDZIOM STARSZYM „AID”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY ZDROWIA I TRZEŹWEGO STYLU ŻYCIA „SZANSA”
 • STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W BIELSKU – BIAŁEJ
 • STOWARZYSZENIE PRACY SOCJALNEJ „AUXILIO VENIRE”
 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO „OD NOWA”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM”
 • STOWARZYSZENIE REHABILITACJI ZDROWOTNEJ, SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ OSÓB STARSZYCH „POMAGAM WIĘC JESTEM”
 • STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
 • STOWARZYSZENIE SKUTECZNEJ POMOCY „JESTEŚMY GOTOWI”
 • STOWARZYSZENIE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU „SMREK”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „UNIKAT”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH „NIE BÓJMY SIĘ”
 • STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI „TACY SAMI”
 • STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY „AGAPE”
 • ŚLĄSKA FUNDACJA OBYWATELSKA „LEX CIVIS”
 • ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKCENT”
 • ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBOM PARKINSONA
 • ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM ODDZIAŁ „ODRODZENIE”
 • ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM „SZANSA”
 • TARNOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • TEEN CHALLANGE – CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA ODDZIAŁ GLIWICE
 • TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE „RODZINA”
 • TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM UPOŚLEDZONYM
 • TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW ALBERTA, KOŁO GLIWICKIE
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W BYTOMIU
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BIELSKU – BIAŁEJ
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI, ODDZIAŁ MIEJSKI W RACIBORZU
 • TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”
 • TYSKI ZWIĄZEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
 • ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI

Jesteśmy blisko ludzi