Publikacje

Publikacje do pobrania


Vademecum wolontariusza

„Vademecum wolontariusza” to zbiór najważniejszych informacji i wiedzy o wolontariacie. To swoisty podręcznik, który jest bardzo pomocny dla osób zainteresowanych wolontariatem i społecznym działaniem.

Pobierz dokument

Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

„Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych” to zbiór nowatorskich rozwiązań przygotowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnsoprawnością. Zachęcamy do zapoznania się z modelowymi rozwiązaniami i ich praktyczną adaptacją w codziennej pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Pobierz dokument

Dwadzieścia lat społecznego działania

„20 lat społecznego działania. Pamiętniki polskich społeczników 50 +” to opracowania przygotowane przez doświadczonych działaczy społecznych, prezentujące autentyczne, historyczne już opisy różnych inicjatyw społecznych, które podejmowane były w ostatnim 20 –leciu na terenie obecnego województwa śląskiego. Te unikalne „Pamiętniki” zawierają osobiste motywacje i doświadczenia ich autorów, przedstawiają fakty, które specyficzne były w okresie pierwszych lat budowania demokracji w Polsce, pokazują, jak rozwijało się społeczne zaangażowanie, ile w nim było spontaniczności, radości, energii i swobody, chociaż nie brakowało również trudnych sytuacji, które jeszcze bardziej mobilizowały do skuteczniejszego działania.

Pobierz dokument

Jesteśmy blisko ludzi