Zarząd

Zarząd Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

Anna Kruczek – Prezes KAFOS

Socjolog (Uniwersytet Śląski), absolwentka Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych (Uniwersytet Warszawski). Autorka i koordynatorka projektów społecznych, trener szkoleń i doradca dla organizacji pozarządowych, ewaluator projektów finansowanych z EFS, ekspert oceny projektów konkursowych,  Członek Komitetu Monitorującego RPO woj. śląskiego na lata 2014 – 2020,  członek Komitetu Monitorującego PO KL.2007 – 2013, członek Regionalnego Forum Terytorialnego województwa Śląskiego,  członek Społecznej Rady śląskiego oddziału NFZ. Członek Zarządu  Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

Kazimierz Słobodzian – Wiceprezes KAFOS

Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej – Instytut Teologiczny w Częstochowie, zawód: specjalista pracy socjalnej, specjalizacja bezdomność. Ukończył studia podyplomowe z zakresu- zarządzania i organizacji placówek pomocy społecznej (Akademia Polonijna w Częstochowie) oraz studium profilaktyki uzależnień. Posiada 21 lat doświadczenia pracy w organizacjach pozarządowych i pomocy społecznej na stanowiskach kierowniczych, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 1993 r. prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie, wiceprezes zarządu Banku Żywności w Częstochowie, prezes Koła Częstochowskiego Towarzystwa Pomocy, im. Św. Brata Alberta.

Iwona Płatek – Wiceprezes KAFOS

Pedagog, Dyrektor Centrum Edukacji i Rehabilitacji przy Zabrzańskim Towarzystwie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski  (Wiceprezes Towarzystwa), Wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Zabrzu, tutorka w programie LIDERZY Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów w Warszawie, członek Rady Ekspertów ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich , ekspertka oceny projektów konkursowych, trener szkoleń, doradca dla organizacji pozarządowych.

Ewa Dudkiewicz – Członek Zarządu KAFOS

Pedagog, doradca zawodowy, ponadto ukończone studia podyplomowe  o kierunku Zarządzanie organizacją pozarządową w Unii Europejskiej oraz specjalizacja organizatora pomocy społecznej. Prezes Śląskiej Fundacji Obywatelskiej LEX CIVIS w Katowicach. Wykładowczyni akademicka w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, członkini Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia przy PUP Katowice, absolwentka Szkoły Liderów PAFW i Laboratorium Innowacji Liderskich. Trenerka szkoleń z zakresu komunikacji i wpływu społecznego. Działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego organizując nieodpłatne poradnictwo prawno-specjalistyczne, wdrażając autorskie metody aktywizacji społeczności sąsiedzkich i wspierania przywództwa lokalnego oraz alternatywne narzędzia edukacji obywatelskiej. Stypendystka Ministra Kultury.

Elżbieta Ferenc – Członek Zarządu KAFOS

Ekonomistka, technolog zbiorowego żywienia, ukończone studia podyplomowe z zakresu: pedagogiki oraz zarządzania i organizacji placówkami pomocy społecznej i opiekuńczo – wychowawczej, Prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” w Częstochowie, autorka i koordynatorka projektów skierowanych do osób i grup dotkniętych wykluczeniem społecznym, szczególnie bezdomnych i skrajnie ubogich, wyróżniona  srebrną odznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

Norbert Kępiński – Członek Zarządu KAFOS

Pedagog, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz podyplomowych studiów na kierunkach „Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji ze środków Unii Europejskiej” (Wyższa Szkoła Bankowa W Poznaniu) oraz „Ekonomia społeczna” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Wieloletni pracownik organizacji pozarządowych, od 1998 r. prezes Banku Żywności w Częstochowie, od 2004 r. prezes Oddziału Rejonowego PCK w Częstochowie, a od 2008 r. także Członek Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Elżbieta Markowska – Członek Zarządu KAFOS

Prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń AMAZONKI

Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Marian Natanek
  • Teresa Siemionowicz
  • Jarosław Mencfel

Jesteśmy blisko ludzi