Seniorzy w akcji dzięki dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „KaFOS” realizuje projekt : „Dla siebie dla innych w jesieni życia” dla grupy 60 seniorów z terenu woj. śląskiego, na który uzyskało dofinansowanie od Wojewody Śląskiego w ramach tegorocznej edycji konkursu.

Projekt jest kontynuacją wieloletnich działań podejmowanych na rzecz seniorów przez KaFOS. W latach ubiegłych projekt był już dofinasowany ze środków rządowych w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021-2025. Dzięki otrzymanemu wsparciu 50 seniorów uzyskało wsparcie w bardzo trudnym czasie jakim była pandemia wirusa SARS-CoV-2.

W ramach realizowanego projektu kontynuują działalność Kluby Seniorów przy KAFOS w Częstochowie i Katowicach. Są podejmowane zarówno działania aktywizacyjne jak również wspierające seniorów w ich trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej.

W ramach projektu odbywają się spotkania integracyjno-samopomocowe, spacery miejskie seniorów, szkolenia i warsztaty z psychologiczne, dietetyczne, informatyczne, z pierwszej pomocy przedmedycznej, i wybranych zagadnień prawnych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez seniorów.

Ponadto dla seniorów jest przygotowany kilkudniowy wyjazd reintegracyjny i aktywizujący społecznie seniorów do urokliwych miejsc wartych zwiedzenia i odpoczynku na łonie natury.

W ramach projektu dla seniorów będących w trudnej sytuacji materialno-bytowej są przygotowane paczki żywnościowe oraz kuferki higieniczne.

Na zakończenie realizacji projektu jest przygotowany wspólny posiłek świąteczny podczas którego najaktywniejsi seniorzy otrzymają wyróżnienia i będą mogli wspólnie spędzić czas.

Relacje z podejmowanych działań na stronie:

www.facebook.com/ForumKAFOS

Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie Śląskie 2021-2025

28 marca 2023 r. w gmachu Sali Sejmu Śląskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Na pierwszym posiedzeniu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski wręczył powołania dla przedstawicieli Komitetu Monitorującego.

W skład komitetu wchodzą 44 osoby, w tym 20 przedstawicieli samorządów, 3 przedstawicieli strony rządowej i 21 osób z sektora społeczno-gospodarczego, w tym 12 przedstawicieli z organizacji pozarządowych działających na terenie woj. śląskiego.
Dwie organizacje właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objętych Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 2027, t.j. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika i Centrum Społecznego Rozwoju z Mikołowa.
Jedna organizacje działająca na rzecz praw podstawowych – Klaster Innowacji Społecznych z Gliwic.
Jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska
– Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z Warszawy.
Jedna organizacja działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami – Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z Chorzowa.
Jedna organizacja działająca w obszarze promowania włączenia społecznego – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic.
Jedna organizacja działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn – Stowarzyszenie MOST z Zabrza.
Jedna organizacja działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmująca się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek) – New Europe Foundation z Zawiercia.
I jedna organizacja pozarządowa prowadząca działalność w obszarze federacji – nasze Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS.

W składzie Komitetu Monitorującego Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS reprezentuje Prezes P. Kazimierz Słobodzian, jako przedstawiciel i Wiceprezes Norbert Kępiński, jako stały zastępca.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie komitetu zatwierdzili regulamin Komitetu Monitorującego oraz przyjęli kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Konferencja pt. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju kompetencji kadr pomocy społecznej w Polsce i w Niemczech

W dniu 15.listopada odbyła się konferencja pt. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju kompetencji kadr pomocy społecznej w Polsce i w Niemczech.

Wydarzenie pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Częstochowa stanowiło podsumowanie projektu „Transfer wiedzy w pracy socjalnej” prowadzonego przez Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS we współpracy z AWO Bezirksverband Potsdam e.V. Projekt został dofinansowany ze środków Aktion Mensch.