Seniorzy w akcji dzięki dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „KaFOS” realizuje projekt : „Dla siebie dla innych w jesieni życia” dla grupy 60 seniorów z terenu woj. śląskiego, na który uzyskało dofinansowanie od Wojewody Śląskiego w ramach tegorocznej edycji konkursu.

Projekt jest kontynuacją wieloletnich działań podejmowanych na rzecz seniorów przez KaFOS. W latach ubiegłych projekt był już dofinasowany ze środków rządowych w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021-2025. Dzięki otrzymanemu wsparciu 50 seniorów uzyskało wsparcie w bardzo trudnym czasie jakim była pandemia wirusa SARS-CoV-2.

W ramach realizowanego projektu kontynuują działalność Kluby Seniorów przy KAFOS w Częstochowie i Katowicach. Są podejmowane zarówno działania aktywizacyjne jak również wspierające seniorów w ich trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej.

W ramach projektu odbywają się spotkania integracyjno-samopomocowe, spacery miejskie seniorów, szkolenia i warsztaty z psychologiczne, dietetyczne, informatyczne, z pierwszej pomocy przedmedycznej, i wybranych zagadnień prawnych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez seniorów.

Ponadto dla seniorów jest przygotowany kilkudniowy wyjazd reintegracyjny i aktywizujący społecznie seniorów do urokliwych miejsc wartych zwiedzenia i odpoczynku na łonie natury.

W ramach projektu dla seniorów będących w trudnej sytuacji materialno-bytowej są przygotowane paczki żywnościowe oraz kuferki higieniczne.

Na zakończenie realizacji projektu jest przygotowany wspólny posiłek świąteczny podczas którego najaktywniejsi seniorzy otrzymają wyróżnienia i będą mogli wspólnie spędzić czas.

Relacje z podejmowanych działań na stronie:

www.facebook.com/ForumKAFOS