Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie Śląskie 2021-2025

28 marca 2023 r. w gmachu Sali Sejmu Śląskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Na pierwszym posiedzeniu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski wręczył powołania dla przedstawicieli Komitetu Monitorującego.

W skład komitetu wchodzą 44 osoby, w tym 20 przedstawicieli samorządów, 3 przedstawicieli strony rządowej i 21 osób z sektora społeczno-gospodarczego, w tym 12 przedstawicieli z organizacji pozarządowych działających na terenie woj. śląskiego.
Dwie organizacje właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objętych Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 2027, t.j. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika i Centrum Społecznego Rozwoju z Mikołowa.
Jedna organizacje działająca na rzecz praw podstawowych – Klaster Innowacji Społecznych z Gliwic.
Jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska
– Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z Warszawy.
Jedna organizacja działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami – Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z Chorzowa.
Jedna organizacja działająca w obszarze promowania włączenia społecznego – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic.
Jedna organizacja działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn – Stowarzyszenie MOST z Zabrza.
Jedna organizacja działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmująca się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek) – New Europe Foundation z Zawiercia.
I jedna organizacja pozarządowa prowadząca działalność w obszarze federacji – nasze Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS.

W składzie Komitetu Monitorującego Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS reprezentuje Prezes P. Kazimierz Słobodzian, jako przedstawiciel i Wiceprezes Norbert Kępiński, jako stały zastępca.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie komitetu zatwierdzili regulamin Komitetu Monitorującego oraz przyjęli kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.