Kontakt

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „KAFOS”

siedziba:
ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice

Biuro i adres korespondencyjny:

ul. Żwirki i Wigury 6/14, p. 312
42-217 Częstochowa

telefon  +48 34 3627866

e-mail: kafos@kafos.org.pl

KRS: 0000014434
NIP: 634-231-62-12
REGON: 276413372

Dodaj komentarz