„Pod parasolem w barwach Śląska”

Projekt „Pod parasolem w barwach Śląska” skierowany jest do organizacji pozarządowych zrzeszonych w Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Głównym celem projektu jest wzmocnienie siły i potencjału organizacji członkowskich KAFOS poprzez przygotowanie nowej, „skrojonej na miarę” oferty szkoleniowo – doradczej oraz jej wdrożenie w ramach pilotażu, a także opracowanie bazy danych o organizacjach członkowskich KAFOS. Przygotowanie oferty szkoleniowo – doradczej oraz bazy danych, poprzedzone będzie pogłębioną diagnozą bieżącej sytuacji organizacji, problemów i potrzeb rozwojowych wszystkich organizacji członkowskich KAFOS. Pośrednimi uczestnikami projektu są klienci organizacji oraz przedstawiciele administracji publicznej. Projekt zwiększy potencjał organizacji członkowskich, podniesie skuteczność i jakość ich działań. Rozwój organizacji członkowskich jednocześnie wpłynie na rozwój federacji w myśl zasady „siłą federacji są jej organizacje członkowskie”.
Projekt „Pod parasolem w barwach Śląska” został dofinansowany ze środków dotacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.