Walne Sprawozdawcze Zebranie KAFOS

W dniu 21 września 2020 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Organizacji Członkowskich KAFOS.

Podczas Zebrania delegaci zapoznali się z działalnością KAFOS w 2019 r. Następnie delegacji na wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęli sprawozdania za działalność Zarządu w 2019 r.

Dyskutowano na temat dalszych kierunkach i działaniach KaFOS w czasie pandemii.

Delegaci utrzymali w 2021 r. wysokość rocznej składki członkowskiej w wysokości 150 zł. płatnej na podstawie wystawionej noty obciążeniowej do końca 2021 r.

 

 

Spotkanie z przedstawicielami AWO Potsdam

W dniu 6 lutego 2020 r. z wizytą studyjną przyjechali do Katowic przedstawiciele z AWO z Poczdamu. Jest to organizacja partnerska Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych „KaFOS” z którą jest przygotowywany projekt „Akademia Socjalna”, który ma być dofinansowany ze środków Action Mensch W trakcie roboczych spotkań rozmawialiśmy o bezdomności na Śląsku i w Niemczech, niepełnosprawności i digitalizacji. Nasi goście odwiedzili Sekcje Pomocy Osobom Bezdomnym MOPS w Katowicach, Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski i Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach.

 

 

 

Spacer miejski – Radzionków – Muzeum Chleba – 8 czerwca 2019 „Kto ma chleb, ten ma wszystko”

To był niesamowity spacer miejski Klubu Seniorów przy KAFOS. Spacer pachnący…chlebem.

Sobotni spacer 15 osobowej grupy seniorów to wizyta w Muzeum Chleba w Radzionkowie.

Muzeum powstało z szacunku dla historii i z potrzeby serca. Zgromadzone zostały w nim eksponaty, zbierane przez wiele lat, wszystko co służyło wykonaniu chleba i wszystkiego co o szacunku dla chleba zaświadcza. W Muzeum znajdują się również pocztówki, maszyny i urządzenia, narzędzia, wyposażenie wnętrz, dokumenty z okresu XIX i XX wieku oraz archiwalne dokumenty z XVI i XVII wieku.

Jak twierdzą organizatorzy Muzeum Chleba cyt. „Intencją naszą jest również uświadomienie wszystkim, że spośród najróżniejszych wypieków nasz polski, tradycyjny chleb nie ma sobie równego. Naszą ideą natomiast jest kultywowanie i uczenie szacunku do chleba oraz związanych z nim tradycji i zwyczajów.

Twórcę Muzeum Chleba Piotra Mankiewicza zaliczyć należy do pasjonatów kolekcjonerstwa najwyższego szczebla. Jak zawsze wszystko zaczęło się od niewinnego „zbieractwa” i kupowaniu eksponatów na targach starości, ale gdy zbiory zaczęły zajmować coraz większą przestrzeń przyszła myśl o stworzeniu muzeum.

W dniu 26.04.2000r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Muzeum Chleba, w obecności władz miejskich wojewódzkich i przedstawiciela wicepremiera Leszka Balcerowicza.


Z podziękowaniem za przepiękną naukę szacunku do chleba i ukazanie drogi od ziarenka do bochenka.  Postarajmy się być dobrzy jak chleb !

 „MUZEUM CHLEBA”
Muzeum Chleba w Rojcy
swym pięknem zachwyca
jest to dzieło i chluba
pana Mankiewicza.

Jeżeli chcesz wskrzesić
swoje młode lata,
wstąp tutaj, bo historia chleba
jest tu przebogata.

Gdybyś czasami zapomniał,
że chleb – to dar nieba,
pan Piotr Ci przypomni
co znaczy szacunek do chleba.

Za piękne lekcje historii
co każe serce poruszą,
dziękujemy i zgodnie orzekamy,
że jest to Muzeum z duszą.

Maria Bączkowicz, maj 2010

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Muzeum Chlebach w Radzionkowie oraz własnych doświadczeń i przeży

Klub Seniorów przy Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS zaprasza osoby 60 + do aktywnego udziału w projekcie „Samopomocowy krąg – Klub Seniorów przy KAFOS” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Od 1 marca 2019r. KAFOS w ramach projektu „Samopomocowy krąg – Klub Seniorów przy KAFOS” realizuje następujące działania:

10 spotkań Klubu Seniorów – spotkania odbywają się co miesiąc, terminy ustalane są na bieżąco podczas kolejnych spotkań Klubu. Przewodniczącą Klubu jest Pani Ewa Klimczak. Spotkania odbywają się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, ul. Kopernika 14. Klub Seniorów to samopomocowa grupa osób 60 + z terenu województwa śląskiego.

5 jednodniowych spacerów miejskich w następujących terminach i lokalizacjach:

– 17.05.br. –  Bytom: zwiedzanie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Żabie Doły;

– 08.06.br. – Radzionków; zwiedzanie Muzeum Chleb;

– 08.07.br. – Piekary Śl.; zwiedzanie z przewodnikiem Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej (Bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny i Św. Bartłomieja ,Muzeum, Kalwaria);

– sierpień – Sosnowiec; zwiedzanie najcenniejszych zabytków miasta;

– październik – Zabrze; zwiedzanie Szybu Królowa Luiza.

Odpowiedzialną za organizację spacerów miejskich jest P. Elżbieta Praus.

 3 dniowy Złaz Seniorów w Żywcu: termin: 6 – 8.09.19r. W programie wyjazdu: m.in. poznanie walorów turystycznych i kulturalnych Żywca i okolic oraz praca warsztatowa ukierunkowana na zaplanowaniu przyszłych działań Klubu Seniorów przy KAFOS.

4 spotkania warsztatowe w następujących zakresach tematycznych:

  • Niwelowanie stresu w sytuacji trudnej i występowania syndromu pustego gniazda, utrata osoby bliskiej, choroby (zajęcia z psychologiem) – warsztaty odbyły się 31.05.br.
  • Dieta osoby starszej i opracowanie planów żywieniowych (zajęcia z dietetykiem) – warsztaty odbyły się 28.06.br.
  • Leki i suplementy diety (zajęcia z farmaceutą – warsztaty zaplanowano na 30.07.br.
  • Metody usprawniające, zapobiegające upadkom i poprawiające zakres siły mięśniowej i ruchów w stawach(zajęcia z fizjoterapeutą) – warsztaty zaplanowano na wrzesień/październik br.

.

Tydzień Promocji Samopomocy Osób Starszych w woj. śląskim –  „Dni otwarte w organizacjach socjalnych” – 25 organizacji/placówek z terenu woj. śląskiego podobnie jak w latach ubiegłych zorganizuje imprezy dla osób 60 +. Termin realizacji: 16 – 21.09.br.

4 numery Biuletynu Klubu Seniorów. Oczekujemy na bieżąco na materiały do publikacji w Biuletynie od członków Klubu Seniorów oraz sympatyków. Redaktorem naczelnym biuletynu jest P. Marian Natanek.

Konferencja podsumowująca Projekt – grudzień 2019r.

Informujemy, że na bieżąco ukazują się informacje i relacje z przebiegu projektu na facebooku.

www.facebook.com/ForumKAFOS