SPOTKANIA ONLINE POLSKICH I NIEMIECKICH EKSPERTÓW

W ramach polsko-niemieckiego projektu „Transfer wiedzy w pracy socjalnej”, który realizuje Forum KAFOS wraz z AWO Poczdam trwają spotkania grup eksperckich, które opracowują materiały dydaktyczne w czterech obszarach:

1. POMOC OSOBOM W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH (SZCZEGÓLNIE ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM PRZEMOCY)

2. POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I/LUB PSYCHICZNĄ

3. POMOC OSOBOM W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

4. POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ ORAZ OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM

Kwestie poruszane przez polskich i niemieckich praktyków dotyczą wymiany wiedzy i doświadczeń w pracy socjalnej. Poruszane zagadnienia związane są zarówno z doprecyzowaniem terminologii fachowej stosowanej w języku polskich i niemieckim, jak i konkretnych przykładów zastosowania innowacyjnych metod pracy, Klasyfikacji ICF czy form postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Eksperckie spotkania online będą prowadzone regularnie w trakcie realizowanego projektu. Projekt dofinansowany ze środków Akcji Człowiek.

Zapraszamy na nasz profil FB https://www.facebook.com/ForumKAFOS/