Zespół

Zarząd Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

Kazimierz Słobodzian – Prezes Zarządu

Specjalista pracy socjalnej, absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji placówek pomocy społecznej (Akademia Polonijna w Częstochowie). Ukończył Studium Profilaktyki Uzależnień. Posiada 27-letnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych i  w ośrodkach wsparcia pomocy społecznej na stanowiskach kierowniczych. Koordynator projektów w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie, współzałożyciel i wiceprezes zarządu Banku Żywności w Częstochowie.

Norbert Kępiński – Wiceprezes Zarządu

Pedagog, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz podyplomowych studiów na kierunkach „Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji ze środków Unii Europejskiej” (Wyższa Szkoła Bankowa W Poznaniu) oraz „Ekonomia społeczna” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Wieloletni pracownik organizacji pozarządowych, od 1998 r. prezes Banku Żywności w Częstochowie, od 2004 r. prezes Oddziału Rejonowego PCK w Częstochowie, a od 2008 r. także Członek Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Robert Kępa – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zawodowo związany z instytucjami samorządowymi i rządowymi. W latach 2007-2010 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, inicjator i twórca Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Autor i realizator projektów finansowanych ze środków unijnych oraz w ramach innych źródeł, w tym w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Organizator wydarzeń kulturalnych oraz wydawca publikacji książkowych poświęconych historii i kulturze Ziemi Kłomnickiej.

 

Ewa Dudkiewicz – Członek Zarządu

Koordynator ds. Współpracy Ponadnarodowej

Pedagog, doradca zawodowy, ponadto ukończone studia podyplomowe  o kierunku Zarządzanie organizacją pozarządową w Unii Europejskiej oraz specjalizacja organizatora pomocy społecznej. Prezes Śląskiej Fundacji Obywatelskiej LEX CIVIS w Katowicach. Wykładowczyni akademicka w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, członkini Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia przy PUP Katowice, absolwentka Szkoły Liderów PAFW i Laboratorium Innowacji Liderskich. Trenerka szkoleń z zakresu komunikacji i wpływu społecznego. Działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego organizując nieodpłatne poradnictwo prawno-specjalistyczne, wdrażając autorskie metody aktywizacji społeczności sąsiedzkich i wspierania przywództwa lokalnego oraz alternatywne narzędzia edukacji obywatelskiej. Stypendystka Ministra Kultury.

Irena Mysłek-Sikora – Członek Zarządu

Doktorantka Uniwersytetu Opolskiego, stypendystka Uniwersytetu Wiedeńskiego, magister​ pielęgniarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalista Pielęgniarstwa Rodzinnego, pedagog w zakresie wychowania do życia w rodzinie oraz doradca życia rodzinnego. Wieloletni wykładowca i nauczyciel zawodu w szkołach policealnych oraz szkołach dla dorosłych, opiekun stażów, egzaminator OKE Jaworzno, członek komisji kwalifikacyjnych kursów: specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz konkursów na stanowisko naczelnej pielęgniarki. Od 2007 roku Przewodnicząca koła terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Częstochowie.Odznaczona odznaką ICN za zaangażowanie naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Odznaczona również odznaką honorową Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia. Lauratka konkursu ‘’Człowiek bez barier 2018r. Członek Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Od 2015 roku Prezes Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego „POLILKO” w Częstochowie.  Od 23 lat pracuje  czynnie zawodowo na stanowisku pielęgniarki. Posiada doświadczenie kierownicze na zajmowanych stanowiskach. Od 2013 roku pracuje jako Z-ca Dyrektora Medycznego Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w Częstochowie.  Od 2016 roku jest ambasadorką projektu „Damy radę”, wspierającego osoby, które stanęły w obliczu opieki nad osobą bliską niepełnosprawną i niesamodzielną. Współpracuje nadal ze Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Polskim Związkiem Głuchych. Członek Rady Programowej Uniwersytetu w Opolu. Współorganizuje liczne konferencje, prowadzi szkolenia i warsztaty.  Od sierpnia 2016 roku prowadzi własną działalność leczniczą – Gabinet Medycyny Holistycznej. Od 2018 roku Inspektor ochrony danych w administracji i biznesie.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Elżbieta Markowska

Anna Kaptacz

Alicja Przyszło

Dyrektor Biura – Anna Kruczek

Socjolog (Uniwersytet Śląski), absolwentka Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych (Uniwersytet Warszawski). Autorka i koordynatorka projektów społecznych, trener szkoleń i doradca dla organizacji pozarządowych, ewaluator projektów finansowanych z EFS, ekspert oceny projektów konkursowych,  Członek Komitetu Monitorującego RPO woj. śląskiego na lata 2014 – 2020,  członek Komitetu Monitorującego PO KL.2007 – 2013, członek Regionalnego Forum Terytorialnego województwa Śląskiego,  członek Społecznej Rady śląskiego oddziału NFZ. Członek Zarządu  Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.