Zespół

Zarząd Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

Kazimierz Słobodzian – Prezes Zarządu

Specjalista pracy socjalnej, absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji placówek pomocy społecznej (Akademia Polonijna w Częstochowie). Ukończył Studium Profilaktyki Uzależnień. Posiada 27-letnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych i  w ośrodkach wsparcia pomocy społecznej na stanowiskach kierowniczych. Koordynator projektów w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie, współzałożyciel i wiceprezes zarządu Banku Żywności w Częstochowie.

Norbert Kępiński – Wiceprezes Zarządu

Pedagog, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz podyplomowych studiów na kierunkach „Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji ze środków Unii Europejskiej” (Wyższa Szkoła Bankowa W Poznaniu) oraz „Ekonomia społeczna” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Wieloletni pracownik organizacji pozarządowych, od 1998 r. prezes Banku Żywności w Częstochowie, od 2004 r. prezes Oddziału Rejonowego PCK w Częstochowie, a od 2008 r. także Członek Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Robert Kępa – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zawodowo związany z instytucjami samorządowymi i rządowymi. W latach 2007-2010 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, inicjator i twórca Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Autor i realizator projektów finansowanych ze środków unijnych oraz w ramach innych źródeł, w tym w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Organizator wydarzeń kulturalnych oraz wydawca publikacji książkowych poświęconych historii i kulturze Ziemi Kłomnickiej.

Ewa Dudkiewicz – Członek Zarządu

Koordynator ds. Współpracy Ponadnarodowej

Pedagog, fotografo-terapeuta. Prezes Fundacji OBYWATEL SZTUKI działającej na rzecz międzynarodowej wymiany doświadczeń w animacji społecznej poprzez sztukę. Na co dzień zajmuje się upowszechnianiem nowatorskich metod łączenia edukacji artystycznej z obywatelską. Prowadzi warsztaty literackie i fotograficzne oraz odpowiada za współpracę polsko-niemiecką. Autorka reportaży, opowiadań, powieści, wystaw fotograficznych oraz projektów artystyczno-społecznych w Polsce i w Niemczech. W 2015 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury RP w dziedzinie fotografii obywatelskiej.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Elżbieta Markowska

Anna Kaptacz

Alicja Przyszło