AKCJA CZŁOWIEK 2021

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS rozpoczęło w czerwcu realizację międzynarodowego projektu finansowanego ze środków Akcji Człowiek. KAFOS wraz z niemieckim partnerem AWO Bezirksverband Potsdam e.V. skupi swoje działania na metodach rozwoju kompetencji kadr socjalno-opiekuńczych w województwie śląskim.  Bazując na długoletnich doświadczeniach obu organizacji oraz bieżącej wymianie wiedzy zostanie opracowany bogaty materiał szkoleniowy dla osób na co dzień pracujących w organizacjach pomocowych, jak i dla odbiorców usług społecznych.


Długotrwała pandemia przyczyniła się do zmian w wielu aspektach życia, także w systemie świadczenia pomocy i doradztwie specjalistycznym dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Projekt daje możliwość podniesienia umiejętności udzielania wsparcia w zaostrzonych rygorach sanitarnych, czy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. W ramach inicjatywy zostanie zainicjowana w Katowicach Akademia KAFOS, poza tym zostaną uruchomione kursy on-line.