Projekt: „Dla siebie dla innych w jesieni życia”

W okresie od września do grudnia 2020 r. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „KaFOS” realizuje projekt : „Dla siebie dla innych w jesieni życia” na który uzyskało dofinansowanie od Wojewody Śląskiego.

Projekt jest kontynuacją wieloletnich działań podejmowanych na rzecz seniorów przez KaFOS. W latach ubiegłych projekt był dofinasowany ze środków rządowych w ramach kolejnych edycji Programu ASOS.

W ramach realizowanego projektu powstałe nieformalne kluby i grupy samopomocowe seniorów, które mimo pandemii nie zaprzestały działalności, nadal podejmowały działania wspierające i aktywizacyjne seniorów. Trudniej było realizować działania na skutek obostrzeń i ograniczeń obowiązujących na skutek pandemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2.

W ramach projektu odbywają się w reżimie sanitarnym spotkania integracyjno-samopomocowe i szkolenia dla seniorów z psychologiem, dietetykiem, informatykiem i z pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez uczestników projektu.

Dla seniorów przewidziano wsparcie w formie posiłku świątecznego w formie cateringu , paczek świątecznych i kuferków higienicznych w których znajdą się środki ochrony osobistej.

W ramach projektu przewidziano udzielenie wsparcia dla 50 seniorów objętych wsparciem przez KAFOS.