Projekty zrealizowane od 1999 r. do 2018 r.

Wykaz projektów zrealizowanych

przez Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

w latach 1999 – 2018

2018 r.

Lp.  Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1.
2. „Dla siebie i dla innych w jesieni życia” Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 ASOS edycja 2018

2017 r.

Lp.  Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1.
2. „Dla siebie i dla innych w jesieni życia” Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 ASOS edycja 2017

2016 r.

Lp.  Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1.
2. „Dla siebie i dla innych w jesieni życia” Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 ASOS edycja 2016

2015 r.

Lp.  Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1.
2. „Dla siebie i dla innych w jesieni życia” Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 ASOS edycja 2015

2014 r.

Lp.  Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Wolontariat – nowe podejście lepsze rezultaty” PO KL
2. „Dla siebie i dla innych w jesieni życia” Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 ASOS edycja 2014

2013 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty” PO KL
2. „Poza schematem” Budżet Województwa Śląskiego

2012 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Profesjonalizm = skuteczność” PO KL
2. „Region aktywnych organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO” PO KL
3. „Młodzi – starsi – etyczny wymiar sektora pozarządowego” PO FIO
4. „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty” PO KL

2011 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Profesjonalizm = skuteczność” PO KL
2. „Region aktywnych organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO” PO KL
3. „Katowicka Strefa Aktywizacji I Zatrudnienia” PO KL

2010 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Profesjonalizm = skuteczność” PO KL
2. „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” PO KL
3. „Wychodzę z nałogu – idę do pracy” PO KL
4. „Doradca i asystent personalny – Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych – budowanie współpracy publiczno – społecznej” PO KL

2009 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Możecie lepiej i więcej – wspieranie rozwoju potencjału organizacji pozarządowych” PO FIO
2. „Valoris” UE Program Leonardo da Vinci
3. „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” PO KL
4. „Wychodzę z nałogu – idę do pracy” PO KL
5. „Doradca i asystent personalny – Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych – budowanie współpracy publiczno – społecznej” PO KL
6. „Osiemnastka w Sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych” PO KL

2008 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Violence Intrafamiliale: Mineurs Qui Agressent Leurs Parents UE Program Daphne II
2. „To Develop Volontary Service” Rememberce Foud
3. “Valoris” UE Program Leonardo da Vinci
4. “Śląskie Forum Rzecznictwa w Obszarze Zdrowia I Niepełnosprawności” UE Program Środki Przejściowe 2005
5. “Retablir Le lien Barents – Adolescents” UE Program Daphne II
6. „Wolontariat – szansą i siłą organizacji pozarządowych” Województwo Śląskie
7. „Wiedza najszybszą drogą do rozwoju” Wojewoda Śląski
8. „Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora” PIW EQUAL
9. „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej” PIW EQUAL
10. „Motywacja do działania” UE Program Sokrates – Grundtvig 2
11. „ComPro” UE program Leonardo da Vinci
12. „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” PO KL
13. „Wychodzę z nałogu – idę do pracy” PO KL
14. „Doradca i asystent personalny – Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych – budowanie współpracy publiczno – społecznej” PO KL
15. „Osiemnastka w Sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych” PO KL

2007 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Violence Intrafamiliale: Mineurs Qui Agressent Leurs Parents UE Program Daphne II
2. „To Develop Volontary Service” Rememberce Foud
3. “Valoris” UE Program Leonardo da Vinci
4. “Parenting in Europe in 21  Century” UE Program Leonardo da Vinci
5. “Retablir Le lien Barents – Adolescents” UE Program Daphne II
6. “Jakość – pierwszy krok do sukcesu”” Program Rządowy – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
7. „Wolontariat – szansą i siłą organizacji pozarządowych” Województwo Śląskie
8. „Poradnictwo , informacja, szkolenia – kompleksowe wsparcie dla organizacji III sektora w województwie sląskim” Wojewoda Śląski
9. „Partnerstwo na Rzecz profesjonalizacji Trzeciego Sektora” PIW EQUAL
10. „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej” PIW EQUAL
11. „Motywacja do działania” UE Program Sokrates – Grundtvig 2
12. „Com Pro” UE program Leonardo da Vinci
13. „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” Europejski Fundusz Społeczny

2006 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Centrum Informacji i Poradnictwa dla organizacji i osób niepełnosprawnych w Katowicach” Fundacja AKTION MENSCH
2. „Tworzenie Centrum Wolontariatu” Fundacja AKTION MENSCH
3. „Training course to work with migrant Barents In family education” UE Program Sokrates
4. “Parenting in Europe in 21  Century” UE Program Leonardo da Vinci
5. “Retablir Le lien Barents – Adolescents” UE Program Daphne II
6. “Jakość – pierwszy krok do sukcesu”” Program Rządowy – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
7. „Wolontariat w służbie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym” Województwo Śląskie
8. „Wiedza najszybszą drogą do rozwoju” Wojewoda Śląski
9. „Partnerstwo na Rzecz profesjonalizacji Trzeciego Sektora” PIW EQUAL
10. „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej” PIW EQUAL
11. „Motywacja do działania” UE Program Sokrates – Grundtvig 2
12. „ComPro” UE program Leonardo da Vinci
13. „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” Europejski Fundusz Społeczny
14. „Program współdziałania województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007 – 2013” Województwo Śląskie

2005 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Młodzież – zdrowie – profilaktyka. Rzeczy ważne. Seminaria i warsztaty” Krajowe Centrum ds. AIDS
2. „Centrum Informacji i Poradnictwa dla organizacji i osób niepełnosprawnych w katowicach” Fundacja AKTION MENSCH
3. „Tworzenie Centrum Wolontariatu” Fundacja AKTION MENSCH
4. „Training course to work with migrant Barents In family education” UE Program Sokrates
5. “Parenting in Europe in 21  Century” UE Program Leonardo da Vinci
6. “Retablir Le lien Barents – Adolescents” UE Program Daphne II
7. “Pomagając innym – zyskujesz i Ty” Program Rządowy – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
8. „Łącznik – specjalista regionalny ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich w województwie śląskim” Fundacja im. Stefana Batorego
9. „Wolontariat w służbie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym” Województwo Śląskie
10. „Poradnictwo I informacja dla organizacji socjalnych działających na terenie województwa śląskiego” Wojewoda Śląski
11. „Organizacja pożytku publicznego – prawa i obowiązki” Wojewoda Śląski
12. „Partnerstwo na Rzecz profesjonalizacji Trzeciego Sektora” PIW EQUAL
13. „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej” PIW EQUAL

2004 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Konferencja –  profilaktyka  HIV/AIDS. Instrukcja obsługi” Krajowe Centrum ds. AIDS
3. „Kampania multimedialna „Nie daj się AIDS” Krajowe Centrum ds. AIDS
4. „Tworzenie Centrum Wolontariatu” Fundacja AKTION MENSCH
5. „Budowanie struktur wsparcia dla osób niepełnosprawnych i młodzieży” Fundacja AKTION MENSCH
6. „Łącznik – specjalista regionalny ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich w województwie śląskim” Fundacja im. Stefana Batorego
7. „Wspólne cele i działania – wspólna korzyść dla organizacji i społeczności na rzecz których działają” Fundacja im. Stefana Batorego

2003 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Wsparcie trzeciego sektora” Bank Światowy
2. „Młodzież a profilaktyka  HIV/AIDS” Krajowe Centrum ds. AIDS
3. „Animowanie działań samopomocowych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS” Krajowe Centrum ds. AIDS
4. „Wizyta studyjna – profilaktyka HIV/AIDS w edukacji dzieci i młodzieży” PAUCI Inicjatywa Współpracy Polsko – Amerykańsko – Ukraińskiej
5. „Niepełnosprawni we wspólnej Europie” Komisja Europejska Program „Teraz Integracja”
6. „Tworzenie Centrum Wolontariatu” Fundacja AKTION MENSCH
7. „Budowanie struktur wsparcia dla osób niepełnosprawnych i młodzieży” Fundacja AKTION MENSCH
8. „Łącznik – specjalista regionalny ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich w województwie śląskim” Fundacja im. Stefana Batorego
9. „Wspólne cele i działania – wspólna korzyść dla organizacji i społeczności na rzecz których działają” Fundacja im. Stefana Batorego

2002 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Śląskie Centrum Informacji – promocja fundamentalnych praw człowieka i podstawowych wolności” Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
2. „Płeć – role – profilaktyka HIV/AIDS” Krajowe Centrum ds. AIDS
3. „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców województwa śląskiego” Unia Europejska – Program ACCESS Macroproject
4. „Budowanie struktur wsparcia dla osób niepełnosprawnych i młodzieży” Fundacja AKTION MENSCH
5. „Łącznik – specjalista regionalny ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich w województwie śląskim” Fundacja im. Stefana Batorego

2001 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Przedstawicielstwo Terenowe KAFOS w Częstochowie – budowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej” Województwo Śląskie
2. „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców województwa śląskiego – realizacja projektu ACCESS (I etap)” Województwo Śląskie
3. „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców województwa śląskiego” Unia Europejska – Program ACCESS Macroproject
4. „Budowanie struktur wsparcia dla osób niepełnosprawnych i młodzieży” Fundacja AKTION MENSCH
5. „Działania na rzecz edukacji rodzin” Program UE Sokrates
6. „Nowy Kierunek – rozwój pozarządowych organizacji socjalnych jako pełnoprawnego i przygotowanego sektora do świadczenia usług socjalnych zgodnych z europejskimi standardami” Unia Europejska – Small Project Facility Programme

2000 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Tworzenie zintegrowanego systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z upośledzeniem umysłowym” Województwo Śląskie
2. „Socjalna Sieć – rozwój pozarządowego sektora socjalnego w województwie śląskim” Województwo Śląskie
3. „Europejski pracownik socjalny – tworzenie związków kooperacji pomiędzy organizacjami socjalnymi regionu Śląska i organizacjami socjalnymi działającymi na terenie Pół. Nadrenii Westfalii” Unia Europejska – projekt Inicjatywy Proeuropejskie PHARE’97 Integracja Europejska
4. „Miejsce i rola organizacji pozarządowych w kreowaniu i realizacji polityki społecznej” Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej
5. „Razem lepiej i skutecznej – budowanie silnego pozarządowego sektora socjalnego w województwie śląskim jako partnera dla samorządu województwa przy opracowaniu i realizacji polityki społecznej” Fundacja im. Stefana Batorego
6. „Nowy Kierunek – rozwój pozarządowych organizacji socjalnych jako pełnoprawnego i przygotowanego sektora do świadczenia usług socjalnych zgodnych z europejskimi standardami” Unia Europejska – Small Project Facility Programme

1999 r.

Lp. Nazwa projektu Instytucja wspierająca finansowo projekt
1. „Współpracując razem lepiej zaspokajamy potrzeby osób niepełnosprawnych” Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
2. „Śląska Akademia Socjalna” Województwo Śląskie
3. „Europejski pracownik socjalny – tworzenie związków kooperacji pomiędzy organizacjami socjalnymi regionu Śląska i organizacjami socjalnymi działającymi na terenie Pół. Nadrenii Westfalii” Unia Europejska – projekt Inicjatywy Proeuropejskie PHARE’97 Integracja Europejska
4. „Zarządzanie projektem socjalnym – organizacja i jej środowiskowi partnerzy” Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej

Dodaj komentarz