AKADEMIA KAFOS

Już 28.marca 2022 roku rozpoczną się zajęcia w formie hybrydowej na Akademii Rozwoju Kadr Socjalno-Opiekuńczych KAFOS, która została zainicjowana w ramach polsko-niemieckiej współpracy. Projekt „Transfer wiedzy w pracy socjalnej” realizowany przez Forum KAFOS wraz z AWO Poczdam jest dofinansowany ze środków Akcji Człowiek.

WIĘCEJ W ZAKŁADCE PROJEKTY / AKCJA CZŁOWIEK 2021