Spotkania Ekspertów na platformie cyfrowej

Eksperckie spotkania online w ramach projektu „Transfer wiedzy w pracy socjalnej” realizowanego przez Forum KAFOS wraz z AWO Bezirksverband Potsdam e.V. trwają nieustannie od grudnia 2021 na platformie ZOOM. Specjaliści z obu krajów dzielą się wiedzą i doświadczeniami w pracy z osobami i rodzinami w trudnej sytuacji życiowej.