Ważne informacje dotyczące działań w projekcie „Dla siebie i dla innych w jesieni życia – kontynuacja”.

Realizacja projektu w pełni !

Dla przypomnienia przedstawiamy aktualne działania i jednocześnie do nich serdecznie zapraszamy:

Społecznicy – Seniorzy skupieni w Klubie Seniorów zapraszają osoby starsze do Biura Informacji Senioralnej

Podczas dyżurów każda zgłaszająca się osoba otrzyma informację, poradę, wsparcie w problemach, na które napotykają seniorzy w codziennym życiu.

Dni i godziny dyżurów:

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 16.34.29

Biuro działa pod adresem:

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

Ul. Warszawska 6 pokój nr 201

II piętro, korytarz na lewo.

40-006 Katowice

a.kruczek@kafos.org.pl

tel. 32 205 02 31

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego biura, czekamy również na korespondencję i telefony od Państwa w dni i godziny dyżurów naszej senioralnej kadry.

Trwa konkurs fotografii zaangażowanej społecznie dla osób 60 +. Regulamin konkursu tutaj.

Zapraszamy do udziału w konkursie, termin przesyłania prac upływa już 19 września br.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Jeśli masz 60 + lat ten konkurs jest dla Ciebie !

Trwają przygotowania do organizacji „dni otwartych” w organizacjach seniorskich działających na terenie województwa śląskiego. W tym roku 30 organizacji członkowskich i współpracujących z  KAFOS, które działają na rzecz osób starszych w ramach „dnia otwartego” zaproponuje ciekawy program edukacyjny, integracyjny, wspierający dla wszystkich zainteresowanych seniorów w swoim środowisku lokalnym. Pamiętaj 18 września br. to wielka, wspólna akcja promująca i wspierająca osoby starsze w województwie śląskim.

Organizacje, które chciałyby jeszcze włączyć się w akcje „dnia otwartego” prosimy o pilny kontakt ! Zapewniamy wsparcie finansowe i merytoryczne przy organizacji „dnia otwartego”.

Trwają comiesięczne spotkanie Klubu Seniorów – najbliższe spotkanie odbędzie się 21 sierpnia br. w Filharmonii Śląskiej. Zapraszamy wszystkich społeczników seniorów do dołączenia do naszego Klubu !

Klub Seniorów przy Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS zaprasza osoby 60 + do aktywnego udziału w projekcie „Samopomocowy krąg – Klub Seniorów przy KAFOS” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Klub Seniorów przy Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS zaprasza osoby 60 + do aktywnego udziału w projekcie „Samopomocowy krąg – Klub Seniorów przy KAFOS” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

 

Od 1 marca 2019r. KAFOS w ramach projektu „Samopomocowy krąg – Klub Seniorów przy KAFOS” realizuje następujące działania:

10 spotkań Klubu Seniorów – spotkania odbywają się co miesiąc, terminy ustalane są na bieżąco podczas kolejnych spotkań Klubu. Przewodniczącą Klubu jest Pani Ewa Klimczak. Spotkania odbywają się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, ul. Kopernika 14. Klub Seniorów to samopomocowa grupa osób 60 + z terenu województwa śląskiego.

5 jednodniowych spacerów miejskich w następujących terminach i lokalizacjach:

– 17.05.br. –  Bytom: zwiedzanie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Żabie Doły;

– 08.06.br. – Radzionków; zwiedzanie Muzeum Chleb;

– 08.07.br. – Piekary Śl.; zwiedzanie z przewodnikiem Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej (Bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny i Św. Bartłomieja ,Muzeum, Kalwaria);

– sierpień – Sosnowiec; zwiedzanie najcenniejszych zabytków miasta;

– październik – Zabrze; zwiedzanie Szybu Królowa Luiza.

Odpowiedzialną za organizację spacerów miejskich jest P. Elżbieta Praus.

 3 dniowy Złaz Seniorów w Żywcu: termin: 6 – 8.09.19r. W programie wyjazdu: m.in. poznanie walorów turystycznych i kulturalnych Żywca i okolic oraz praca warsztatowa ukierunkowana na zaplanowaniu przyszłych działań Klubu Seniorów przy KAFOS.

4 spotkania warsztatowe w następujących zakresach tematycznych:

  • Niwelowanie stresu w sytuacji trudnej i występowania syndromu pustego gniazda, utrata osoby bliskiej, choroby (zajęcia z psychologiem) – warsztaty odbyły się 31.05.br.
  • Dieta osoby starszej i opracowanie planów żywieniowych (zajęcia z dietetykiem) – warsztaty odbyły się 28.06.br.
  • Leki i suplementy diety (zajęcia z farmaceutą – warsztaty zaplanowano na 30.07.br.
  • Metody usprawniające, zapobiegające upadkom i poprawiające zakres siły mięśniowej i ruchów w stawach(zajęcia z fizjoterapeutą) – warsztaty zaplanowano na wrzesień/październik br.

.

Tydzień Promocji Samopomocy Osób Starszych w woj. śląskim –  „Dni otwarte w organizacjach socjalnych” – 25 organizacji/placówek z terenu woj. śląskiego podobnie jak w latach ubiegłych zorganizuje imprezy dla osób 60 +. Termin realizacji: 16 – 21.09.br.

4 numery Biuletynu Klubu Seniorów. Oczekujemy na bieżąco na materiały do publikacji w Biuletynie od członków Klubu Seniorów oraz sympatyków. Redaktorem naczelnym biuletynu jest P. Marian Natanek.

Konferencja podsumowująca Projekt – grudzień 2019r.

Informujemy, że na bieżąco ukazują się informacje i relacje z przebiegu projektu na facebooku.

www.facebook.com/ForumKAFOS