Projekt Akcji Człowiek pod nazwą „Budowa forum Inkluzji u województwie śląskim”

Śląskie Forum Pozarządowe KAFOS z siedzibą w Katowicach wraz z Związkiem Parytetowym Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Centrum Życia Königsborn realizują Projekt Akcji Człowiek pod nazwą „Budowa forum Inkluzji u województwie śląskim”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wypracowanie metod rozwiązywania problemów i barier, z którymi muszą na co dzień borykać się osoby z niepełnosprawnościami w województwie śląskim.

Projekt rozpoczął się w listopadzie tego roku i będzie trwał do kwietnia 2018 roku.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

  • Utworzenie Regionalnego Forum Inkluzji Społecznej, które zajmie się wyzwaniami, jakie czekają nasz region w aspekcie włączania osób z niepełnosprawnościami w proces likwidowania barier i dążenia do respektowania ich praw i przywilejów. W ramach forum powstaną cztery grupy robocze o różnej tematyce, które mają zająć się poszczególnymi obszarami problemowymi;
  • Wydanie kwartalnika oraz utworzenie strony internetowej, aby na bieżąco informować mieszkańców Śląska o sprawach ważnych w obszarze problemów osób z niepełnosprawnościami;
    Wypracowanie w ramach projektu dokumentu strategicznego o wdrażaniu zasad inkluzji w regionalnej polityce społecznej a następnie jego wdrożenie i realizacja w latach 2017 – 2020.

W czasie trwania projektu przewidziane są spotkania Forum Regionalnego Inkluzji, w których dyskutować i wymieniać doświadczenia będą zarówno eksperci praktycy z Polski, jak i z Niemiec.

Zapraszamy osoby, instytucje i organizacje z terenu woj. śląskiego, którym bliska jest problematyka osób z niepełnosprawnością do udziału w projekcie.