Ponadnarodowy projekt szkoleniowy KAFOS

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS rozpoczęło od 1 czerwca 2021 r. realizację międzynarodowego projektu dofinasowanego ze środków Akcji Człowiek. KAFOS wraz z niemieckim partnerem AWO Bezirksverband Potsdam e.V. skupi swoje działania na metodach i rozwoju kompetencji kadr socjalno-opiekuńczych w województwie śląskim.
Bazując na długoletnich doświadczeniach obu organizacji oraz bieżącej wymianie wiedzy zostanie opracowany program szkoleń dla osób na co dzień pracujących w organizacjach socjalnych KAFOS, jak i dla odbiorców usług społecznych.

Walne Sprawozdawcze Zebranie KAFOS

W dniu 21 września 2020 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Organizacji Członkowskich KAFOS.

Podczas Zebrania delegaci zapoznali się z działalnością KAFOS w 2019 r. Następnie delegacji na wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęli sprawozdania za działalność Zarządu w 2019 r.

Dyskutowano na temat dalszych kierunkach i działaniach KaFOS w czasie pandemii.

Delegaci utrzymali w 2021 r. wysokość rocznej składki członkowskiej w wysokości 150 zł. płatnej na podstawie wystawionej noty obciążeniowej do końca 2021 r.