Ostatnie spotkanie Ekspertów przed wakacjami

W lipcu odbyły się dwa spotkania specjalistów z AWO Potsdam oraz Forum KAFOS. Pierwsze dotyczyło: Systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, drugie zaś: Rodzajów terapii w pracy z osobami bezdomnymi i chorymi psychicznie.

Kolejne spotkania już po wakacjach, w pierwszej połowie września.