Szkolenia hybrydowe w Akademii KAFOS

W kwietniu rozpoczęły się szkolenia hybrydowe w ramach Akademii KAFOS. Uczestnicy za pośrednictwem platformy MOODLE oraz podczas zajęć stacjonarnych mogą zdobywać wiedzę i umiejętności w czterech modułach tematycznych:

  1. BEZDOMNOŚĆ
  2. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ FIZYCZNA (W TYM OSOBY CHORE PRZEWLEKLE)
  3. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA I INTELEKTUALNA
  4. OSOBY W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ / PROBLEM PRZEMOCY I TRAUMY W ŻYCIU CZŁOWIEKA