25 lat działania w samopomocy – pamiętniki społeczników 60 +

Kilka słów o laureatach konkursu „25 lat działania w samopomocy – pamiętniki społeczników 60 +”

W ramach projektu „Klub Seniorów pod kolorowym parasolem samopomocy” dofinansowanego z Programu ASOS Edycja 2016r. ogłoszony został konkurs literacki adresowany do osób 60+, które działają lub działały w organizacjach społecznych, wolontariacie i innych formach samopomocy, na terenie województwa śląskiego.

Celem Konkursu jest zebranie opisów inicjatyw społecznych i samopomocowych, które podejmowane były po 1989 roku (po transformacji ustrojowej), a w które zaangażowanie byli obecni seniorzy.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, oczekiwane były opisy przedsięwzięć (pamiętniki) zawierające osobiste motywacje, autentyczne uczucia  i doświadczenia, w jaki sposób rodziły się idee społeczne, jakie korzyści przynosiły zarówno ich realizatorom, jak i społeczności lokalnej. Oczekiwane były prace zawierające tzw. „dobre praktyki”, jak i rekomendacje dla rozwoju ruchu samopomocowego i działań obywatelskich w Polsce.

W odpowiedzi na Konkurs wpłynęły 4 prace następujących osób:

Pan Edward Dulias

Pani Ewa Klimczak

Pani Anna Krusiec

Pan Zdzisław Swoboda

Jury konkursu podjęło decyzję o przyznaniu 3 równorzędnych II miejsc oraz wskazało na zwycięzcę Konkursu.

Laureatami II miejsca zostali:

Pani Ewa Klimczak

Pani Anna Krusiec

Pan Zdzisław Swoboda

A oto skromne fragmenty pamiętników:

Pani Ewa Klimczak: ”…Moje życie się przewartościowało. Do tej pory, ponad 20 lat związana byłam z przemysłem węglowym. Ludzi z tzw. „węglówki” uważano za twardzieli.

Ówczesna Prezes widziała już wtedy we mnie takiego twardziela-lidera. Wciągnęła mnie w struktury Stowarzyszenia. Niewiele wówczas z tego rozumiałam, ale garstka działaczy która mnie otaczała bacznie przyglądała mi się i miała już duże oczekiwania w stosunku do mojej osoby.

Dzisiaj przyznaje, że tylko w obawie o syna; bo chciałam być blisko niego wstąpiłam do Stowarzyszenia.

I tak się zaczęło. Przeszłam wszystkie szczeble w Stowarzyszeniu od członka zarządu, sekretarz, wiceprezesa do prezesa włącznie.

Tam, w Stowarzyszeniu zrozumiałam, że nie jestem jedyną matką którą Bóg obdarzył dzieckiem niepełnosprawnym”

Pan Zdzisław Swoboda „…W latach 1984-90 byłem przedstawicielem Związków Zawodowych w Komisji ds. Młodzieży i Szkolnictwa Zawodowego przy Ministerstwie Budownictwa, pełniąc funkcję przewodniczącego tej komisji….W latach 1986-1994 byłem członkiem Rady Nadzorczej ZUS w Zabrzu, oraz członkiem Komisji Ekonomicznej. W latach 90′ byłem też ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Chorzowie …Jako działacz społeczny w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełniłem następujące funkcje: Przewodniczący Rady Osiedlowej, Członek Komisji mieszkaniowej, Członek Komisji GZM, Członek Komisji Specjalnej ds. oceny prac zarządów ChSM do 1994 r., Członek Rady Nadzorczej…. Od 1994 r. byłem inicjatorem budowy Międzyszkolnych Ośrodków Sportowych…. W latach 1990-94 zostałem obrońcą likwidowanych Klubów Osiedlowych i Dzielnicowych. Również w latach 90′ założyłem Ruch Pomocy i Miłości Społecznej, który bronił pracowników przed wprowadzanym bezwzględnym kapitalizmem i eksmisjami na bruk nawet z małymi dziećmi. Prowadziłem edukację, pisaliśmy pisma do władz. Efektem działań była zmiana przepisów zabraniająca eksmisji na bruk w okresie jesienno-zimowym i do mieszkań zastępczych. Od 2000 r. byłem Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego Obywateli naszego kraju. W latach 2000′ zostałem współzałożycielem Samorządowej Inicjatywy Mieszkańców oraz Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców. W tym czasie byłem inicjatorem budowy bezpiecznych placów zabaw dla dzieci, na terenie miasta Chorzów. Od 2003 r. jestem Członkiem Human Life International – Europa.

W latach 2009-15 prowadziłem niebieski telefon, udzielając potrzebującym pomocy i wsparcia. Od 2012 r. jestem wolontariuszem Chorzowskiej Strefy Wolontariatu. Od 2013 r. działam jako wolontariusz zbierający fundusze na rzecz budowy ujęć wody pitnej w Afryce. Od 2014 r. działam jako wolontariusz Szlachetnej Paczki. Od tego roku uczestniczę też w spotkaniach z bezdomnymi, uzależnionymi oraz z klubowiczami AA. Jako wolontariusz odwiedzam chorych w domach dziennego i całodobowego pobytu w Piekarach Śl., Chorzowie, Bystrej, Katowicach. W ramach wolontariatu czytam książki dzieciom w szkołach i dorosłym w szpitalach. Uczestniczę też w ulicznym czytaniu w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, brałem też udział w akcji czytania literatury polskiej pod patronatem Prezydenta RP…Od 01.10.2015 r. do nadal jestem przedstawicielem Parlamentu Obywatelskiego Seniorów. Również od 2015 r. współpracuję z TV dla Seniora, gdzie prowadzę program „Cudze chwalicie, swego nie znacie….”

Pani Anna Krusiec: „To”- to działalność w Stowarzyszeniu „Familia”, PTTK o/ Będzin, Kafosie. Dodaję też, że widocznie Bozia miała taki plan na moje życie. Dlatego urodziłam Krzysztofa a nie jakieś „zwykłe” dziecko…

Funkcje społeczne dopadły mnie już w szkole podstawowej- w każdej klasie byłam albo skarbnikiem albo przewodniczącą ale najlepiej wychodziła mi rola sekretarza. Znajomi twierdzą , że mam dobrą czcionkę w ręce-  nauczyli mnie w Technikum Energetycznym.

I nastał pamiętny rok 2002 – październik, burzliwe zebranie, i stało się…

Komitet założycielski, pierwsza, próbna nazwa, wybrane władze, praca nad statutem…mamy stowarzyszenie !! Hurra!!

…Trzeba było widzieć miny uczestników projektu podczas pierwszego wernisażu w Starostwie Powiatowym w Będzinie…. Bezcenne!!

Dopełnieniem sukcesu były kolejne wernisaże i spory, przyjazny artykuł w „Dzienniku Zachodnim”. A swoją drogą, czemu on się nazywa „zachodni”? Toć my Polska

Potem oczywiście było wiele innych projektów : zagłębiowskie obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej, turniej piłki nożnej, plenery plastyczne dla osób niepełnosprawnych, hipoterapia, zabawy, wycieczki ale dla mnie i tak najważniejszym zawsze zostanie wystawa „Tacy sami”.

I robimy dalej wszystko, co możliwe by nasi podopieczni czuli się tacy sami jak „wszystkie inne człowieki”….

Zwycięzcą Konkursu został Pan Edward Dulias, a oto fragment jego pamiętnika:

„Jest pogodny, wczesnojesienny dzień 1986. Zbliża się godzina 1200. Powoli dom i plac wokół niego wypełnia się radosnym gwarem gości przybyłych na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Janiny i Antoniego Dulias.

Z życzeniami przybywają nie tylko  ich dzieci z rodzinami ale wiele osób w tym z bliższej i dalszej rodziny, którymi przez dłuższe okresy opiekowali się jubilaci. Matka jak zawsze emanuje wielką miłością i dobrocią. Ojciec dumny ze swoich najbliższych z trudnością opanowuje wzruszenie. Matka od ponad 40 lat jako solistka w chórze nadal zachwyca swym przepięknym głosem. Ojciec od lat młodzieńczych do dziś jest aktywnym działaczem społecznym, kulturalnym i politycznym, obdarzony nieprzeciętnymi zdolnościami i o wszechstronnych zainteresowaniach, doskonały organizator, propagator esperanta i zapalony szachista.

Dzisiaj po 30 latach od tamtego zdarzenia gdy już od dawna nie ma wśród nas rodziców wiemy, że nie otrzymaliśmy od nich w spadku bogactwa ale rzeczy o wiele bardziej ważniejsze i wartościowsze, nieprzemijające dobra….

….To wszystko przekazali nam już w genach. Za to serdecznie dziękuję. Dzisiaj odwiedzając bliskie nam strony zatrzymujemy się zawsze przed kapliczką na placu kościelnym, postawioną rodzicom przez dzieci w dowód pamięci i wdzięczności

…Lata 1984 – 94 i dalsze

To okres mojej największej aktywności społecznej.

Koncentruję się na:

  • Pomocy niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym poprzez stworzenie im warunków do właściwej opieki począwszy od badań prenatalnych, nauki przedszkolnej, skończywszy na zabezpieczeniu pobytu w specjalnych domach na starość a także podjęcie badań nad metodami i lekami umożliwiającymi poprawę ich zdrowia
  • rozwoju kultury muzycznej w regionie a zwłaszcza sprawowaniu opieki nad Domem Pracy Twórczej Polskich Artystów Muzyków w Rybnej, oraz organizowaniu lokalnych zespołów instrumentalno-wokalnych
  • poprawie stanu środowiska naturalnego człowieka w regionie
  • wspieranie różnorodnych inicjatyw lokalnych jak np. imprez sportowych i czynów społecznych”

Wszyscy laureaci Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz nagrodę specjalną Posła Parlamentu Europejskiego Pana Marka Plury – zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej do Brukseli i Strasburga.

Wszystkim laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią pamiętników na facebooku Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS www.facebook.com/ForumKAFOS oraz na naszej stronie

 

Pamiętniki Seniorów: