Polsko-niemiecka konferencja online

 

26 sierpnia 2021 r. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS wraz z partnerem niemieckim AWO Potsdam organizują wspólną konferencję inaugurującą międzynarodowy projekt pn. Transfer wiedzy w pracy socjalnej.

Wydarzenie pod nazwą UCZYMY SIĘ WSPÓLNIE stanie się okazją do prezentacji dorobku obu organizacji w celu wdrożenia pakietów szkoleniowych w czterech obszarach:

  • wspieranie osób w trudnych sytuacjach życiowych,
  • niepełnosprawność psychiczna i intelektualna,
  • bezdomność,
  • niepełnosprawność fizyczna (w tym problemy osób chorych przewlekle).

W trakcie konferencji zostanie powołana do życia Akademia KAFOS dla kadr socjalno-opiekuńczych organizacji zrzeszonych i współpracujących z naszym regionalnym związkiem organizacji pozarządowych.