AKADEMIA KAFOS

Już 28.marca 2022 roku rozpoczną się zajęcia w formie hybrydowej na Akademii Rozwoju Kadr Socjalno-Opiekuńczych KAFOS, która została zainicjowana w ramach polsko-niemieckiej współpracy. Projekt „Transfer wiedzy w pracy socjalnej” realizowany przez Forum KAFOS wraz z AWO Poczdam jest dofinansowany ze środków Akcji Człowiek.

WIĘCEJ W ZAKŁADCE PROJEKTY / AKCJA CZŁOWIEK 2021

 

Pomagamy razem na rzecz UKRAINY

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS wraz z organizacjami członkowskimi zaangażowało się w działania pomocowe na rzecz Uchodźców z Ukrainy. Przyjmujemy i przekazujemy potrzebującym dary humanitarne, jak również czynimy starania o organizację miejsc noclegowych. Dziękujemy również za współpracę  naszym Partnerom z Niemiec, szczególnie AWO Bezirksverband Potsdam e.V, od którego przyjęliśmy już dwa transporty pomocy humanitarnej.

SPOTKANIA ONLINE POLSKICH I NIEMIECKICH EKSPERTÓW

W ramach polsko-niemieckiego projektu „Transfer wiedzy w pracy socjalnej”, który realizuje Forum KAFOS wraz z AWO Poczdam trwają spotkania grup eksperckich, które opracowują materiały dydaktyczne w czterech obszarach:

1. POMOC OSOBOM W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH (SZCZEGÓLNIE ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM PRZEMOCY)

2. POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I/LUB PSYCHICZNĄ

3. POMOC OSOBOM W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

4. POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ ORAZ OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM

Kwestie poruszane przez polskich i niemieckich praktyków dotyczą wymiany wiedzy i doświadczeń w pracy socjalnej. Poruszane zagadnienia związane są zarówno z doprecyzowaniem terminologii fachowej stosowanej w języku polskich i niemieckim, jak i konkretnych przykładów zastosowania innowacyjnych metod pracy, Klasyfikacji ICF czy form postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Eksperckie spotkania online będą prowadzone regularnie w trakcie realizowanego projektu. Projekt dofinansowany ze środków Akcji Człowiek.

Zapraszamy na nasz profil FB https://www.facebook.com/ForumKAFOS/

Polsko-niemiecka konferencja i dalsze działania projektowe

FORUM KAFOS wraz z niemieckim partnerem AWO Bezirksverband Potsdam e.V. zorganizowało 26.sierpnia konferencję inaugurującą projekt pt. Transfer wiedzy w pracy socjalnej. Zadanie finansowane ze środków Akcji Człowiek ma na celu opracowanie i wdrożenie testowe w formule hybrydowej programu szkoleń podnoszących kompetencje kadr socjalno-opiekuńczych organizacji członkowskich KAFOS. Konferencja, pomimo iż odbyła się za pośrednictwem internetu, była okazją  do wymiany poglądów, określenia priorytetów i doprecyzowaniu dalszych kroków działań. Idea współpracy narodziła się jeszcze przed pandemią, i chociaż główne założenia projektu pozostały niezmienione, czas Covid-19 wpłynął na jego ostateczny kształt.

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS jest związkiem pozarządowych organizacji działających w obszarze pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego. Organizacja poprzez szkolenia, doradztwo i rzecznictwo dąży do wzmocnienia roli trzeciego sektora i profesjonalizacji usług świadczonych przez organizacje pozarządowe. Obecnie, jak wiele podmiotów społecznych, musi odpowiadać na aktualne wyzwania, jak chociażby hybrydowa forma pracy i kształcenia osób zaangażowanych w udzielaniu pomocy i wsparcia potrzebującym. Niemiecki partner AWO Poczdam posiada szeroki wachlarz świadczonych usług, a jednym z nich jest edukacja zdalna kadr socjalno-opiekuńczych oraz promocja oraz implementacja cyfryzacji w pomocy społecznej.

W ramach projektu od września polscy i niemieccy eksperci rozpoczęli pracę w grupach roboczych nad zagadnieniami z obszaru pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy, osobom w kryzysie bezdomności oraz osobom z niepełnosprawnością psychiczną, fizyczną oraz intelektualną. Ponadnarodowa wymiana doświadczeń zmierza do opracowania materiałów dydaktycznych, które zostaną wykorzystane przez ekspertów podczas prowadzenia przez nich szkoleń na platformie e-learningowej. Oferta kształcenia w formule hybrydowej zostanie docelowo wdrożona w nowo powstałej w Częstochowie Akademii Rozwoju Kompetencji Kadr Socjalno-Opiekuńczych KAFOS.